National Celebration Choir zingt tot Gods eer

Het National Celebration Choir is een gospelkoor dat er naar verlangt om met passie en enthousiasme, samen met het publiek, God groot te maken. Om Hem te danken voor alles wat Hij ons in Christus gegeven heeft. Dit alles tot eer en glorie van Gods grote Naam.

Niet de performance, maar juist de interactie tussen koor en publiek is het belangrijkste doel van het National Celebration Choir.

Tijdens de koorzang, ook tijdens de repetities, ervaren de koorleden Gods aanwezigheid en dit delen zij graag met de mensen om hen heen.

Het National Celebration Choir staat onder inspirerende leiding van Maarten Wassink.  Het koor zingt overwegend Nederlandstalige liederen.

Musical

Dit seizoen zijn we bezig met de nieuwe musical “Van Kaft tot Kaft”. Volgend jaar juni (2015) hopen we deze musical uit te voeren op 4 verschillende plaatsen in Nederland. Informatie waar en wanneer volgt later.