Doe mee met de musical “Van Kaft tot Kaft”

Het National Celebration Choir gaat dit seizoen een prachtige uitdaging aan! Na onze musical “Connected” van een paar jaar geleden, gaan we aan de slag met een nieuwe musical: “Van Kaft tot Kaft”.

Zing en acteer je graag? Geef je op om mee te doe met de musical!

Meer informatie en geef je op

 

 

National Celebration Choir zingt tot Gods eer

Het National Celebration Choir is een gospelkoor dat er naar verlangt om met passie en enthousiasme, samen met het publiek, God groot te maken. Om Hem te danken voor alles wat Hij ons in Christus gegeven heeft. Dit alles tot eer en glorie van Gods grote Naam.

Niet de performance, maar juist de interactie tussen koor en publiek is het belangrijkste doel van het National Celebration Choir.

Tijdens de koorzang, ook tijdens de repetities, ervaren de koorleden Gods aanwezigheid en dit delen zij graag met de mensen om hen heen.

Het National Celebration Choir staat onder inspirerende leiding van Maarten Wassink.  Het koor zingt overwegend Nederlandstalige liederen.