Musical “Van Kaft tot Kaft”

Na het succes van afgelopen juni gaan we in september/oktober nog een aantal keren de musical “Van Kaft tot Kaft” uitvoeren en wel op 12 september in Gouda en op 3 oktober in Lutten.

Verdere info volgt zo spoedig mogelijk.

Het verhaal speelt zich af in een kerkelijke gemeente die volledig op z’n kop komt te staan als men besluit dat het allemaal anders moet en sommige gemeenteleden de Bijbel wel heel erg letterlijk gaan nemen. Er volgt een zoektocht met een lach en een traan, komische confrontaties en een diep verlangen om uit te komen bij de Bron.

Reacties

Wat gaaf om zo je geloof uit te kunnen dragen.
In één woord prachtig!
Een eigentijds verhaal met een zeer lage drempel!

Data en locaties musical

12 sept Gouda
03 okt Lutten

 

Persbericht

Persbericht download

Wie we zijn

Het National Celebration Choir is een gospelkoor dat er naar verlangt om met passie en enthousiasme, samen met het publiek, God groot te maken. Om Hem te danken voor alles wat Hij ons in Christus gegeven heeft. Dit alles tot eer en glorie van Gods grote Naam.

Niet de performance, maar juist de interactie tussen koor en publiek is het belangrijkste doel van het National Celebration Choir.

Tijdens de koorzang, ook tijdens de repetities, ervaren de koorleden Gods aanwezigheid en dit delen zij graag met de mensen om hen heen.

Vanaf seizoen 2015/2016 staat het koor onder leiding van Diane Ranselaar (Gospel Boulevard) en Peter van Essen.

Ook voor het nieuwe seizoen hebben we weer volop plannen. Een daarvan is dat we in april 2016 een tour gaan doen met Gerald Troost.

Het koor zingt overwegend Nederlandstalige liederen in het pop/praise genre.