Musical “Van Kaft tot Kaft”

Het National Celebration Choir gaat dit seizoen een prachtige uitdaging aan! Na onze musical “Connected” van een paar jaar geleden, gaan we aan de slag met een nieuwe musical: “Van Kaft Tot Kaft!”.

Ook dit verhaal speelt zich af in een kerkelijke gemeente die volledig op z’n kop komt te staan als men besluit dat het allemaal anders moet en sommige leden de Bijbel wel heel erg letterlijk gaan nemen. Er volgt een zoektocht met een lach en een traan, komische confrontaties en een diep verlangen om uit te komen bij de Bron.

Data en locaties musical

6 juni Andel
7 juni Beesd
12 juni Aalten
13 juni Maarssenbroek

 

Wie we zijn

Het National Celebration Choir is een gospelkoor dat er naar verlangt om met passie en enthousiasme, samen met het publiek, God groot te maken. Om Hem te danken voor alles wat Hij ons in Christus gegeven heeft. Dit alles tot eer en glorie van Gods grote Naam.

Niet de performance, maar juist de interactie tussen koor en publiek is het belangrijkste doel van het National Celebration Choir.

Tijdens de koorzang, ook tijdens de repetities, ervaren de koorleden Gods aanwezigheid en dit delen zij graag met de mensen om hen heen.

Het National Celebration Choir staat onder inspirerende leiding van Maarten Wassink.  Het koor zingt overwegend Nederlandstalige liederen in het pop/praise genre.