Wie we zijn

Het National Celebration Choir is een gospelkoor dat er naar verlangt om met passie en enthousiasme, samen met het publiek, God groot te maken. Om Hem te danken voor alles wat Hij ons in Christus gegeven heeft. Dit alles tot eer en glorie van Gods grote Naam.

Niet de performance, maar juist de interactie tussen koor en publiek is het belangrijkste doel van het National Celebration Choir.

Tijdens de koorzang, ook tijdens de repetities, ervaren de koorleden Gods aanwezigheid en dit delen zij graag met de mensen om hen heen.

Vanaf seizoen 2015/2016 staat het koor onder leiding van Diane Ranselaar (Gospel Boulevard) en Peter van Essen.

Ook voor het nieuwe seizoen hebben we weer volop plannen. Een daarvan is dat we in april 2016 een tour gaan doen met Gerald Troost.

Het koor zingt overwegend Nederlandstalige liederen in het pop/praise genre.

Wil je meezingen? Meld je dan aan voor de repetitie/auditiedag.

Aanmelden meezingen